SDÍLET

TECHNICKÝ DOZOR

ТЕCHNICKÝ DOZOR

_______

 

Technický dozor je služba, která umožňuje uskutečňovat kontrolu jménem zákazníka v takových parametrech, jako je:

 • dodržování pravidel a norem realizace stavebních prací
 • kvalita a dodržování používaných technologií
 • objemy nákupu materiálu
 • cena materiálu
 • vedení dokumentace s fixací všeho, co se odehrává, v písemné podobě
 • pravidelné foto-fixace objektu apod.

_______

 

PROČ JE ZAPOTŘEBÍ TECHNICKÝ DOZOR?

 

Především je daná služba zapotřebí kvůli předcházení odchylkám od norem, stanoveným ze strany orgánů státní správy, а rovněž kvůli odvrácení odchylek od projektové a rozpočtové dokumentace. Technický dozor je zapotřebí kvůli ochraně zájmů zákazníka při spolupráci s dodavatelskými organizacemi.

 

CO JE SOUČÁSTÍ SLUŽBY TECHNICKÉHO DOZORU?

 

 • Kontrola dodržování technických aspektů realizovaného projektu
 • Kontrola souladu objemů prováděných prací
 • Kontrola ceny a termínů prováděných prací
 • Kontrola kvality používaných materiálů
 • Prověřování budovaných konstrukcí
 • Zabezpečení realizace projektu bez překročení rozpočtové hodnoty prací
 • Kontrola provedení montáže jednotlivých konstrukcí (například kuchyně)
 • Provedení stavebních znaleckých posudků (v případě potřeby)
 • Kontrola korektního vedení technické a prováděcí dokumentace
 • Průběžná přejímka po každé etapě práce za účasti zástupců dodavatele
 • Kontrola odstranění defektů odhalených v průběhu provádění stavebních prací
 • Kontrola předání veškerých potřebných protokolů po ukončení stavebních prací

 

CENA SLUŽBY

 

Cena dané služby začíná na 500 Kč za hodinu práce inženýra.