SDÍLET

AUTORSKÝ DOZOR

AUTORSKÝ DOZOR

_______

 

Autorský dozor je služba, která umožňuje realizovat kontrolu dodržování požadavků pracovní a projektové dokumentace v průběhu provádění stavebních a rekonstrukčních prací. Autorský dozor uskutečňuje architekt, který vypracoval veškerou potřebnou dokumentaci pro realizaci projektu.

_______

 

PROČ JE NUTNÝ AUTORSKÝ DOZOR

 

Po objednání služby autorského dozoru si může být zákazník jist, že výsledek rekonstrukce nebo výstavby bude přesně odpovídat sjednanému designovému projektu, stylistické koncepci a vizualizaci.

 

CO JE SOUČÁSTÍ SLUŽBY AUTORSKÉHO DOZORU:

 

  • Kontrola plnění plánu prací
  • Periodické výjezdy architekta na staveniště
  • Bezprostřední součinnost se stavbyvedoucím, konzultování v rámci každé etapy projektu
  • Fixace veškerých při prověrce odhalených nedostatků a odchylek od projektu
  • Kontrola provedení příslušných změn za účelem odstranění dříve zafixovaných nedostatků
  • Vedení deníku autorského dozoru
  • Vytvoření výkazů o realizaci prací (dle míry potřebnosti)
  • Konzultace ve věci nákupu potřebných materiálů
  • Provádění operativních úprav projektu dle žádostí zákazníka
  • Uskutečnění přejímky provedených prací

 

CENA SLUŽBY

 

Cena dané služby začíná na 500 Kč za hodinu práce architekta.